Elemente definitorii:

                                                                   

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către S.C. B.P. EQUIPMENT S.R.L. prin intermediul magazinului virtual www.bpquipment.ro către Cumparator și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.
Astfel, următorii termeni vor însemna:
Cumpărător - persoană, firmă, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător - societatea comercială S.C. B.P. EQUIPMENT S.R.L., având sediul social în Brașov, Strada Avram Iancu, nr 49, bl 49 , sc B , Ap 3, Jud. Brașov, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J08/591/2017, CIF: RO37256629.
Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.
Drepturi de proprietate Intelectuala (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.

                                                                   

 Documente contractuale:

                                                                   

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:
a. Comanda (împreuna cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
b. Specificațiile Cumpăratorului (acolo unde este cazul)
c. Termeni și condiții
Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzator se considera finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în niciun moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

                                                                   

Extinderea obligațiilor vânzătorului

                                                                   

a. Vânzătorul își va utiliza cunostințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
b. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de catre Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;
c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vis-a-vis de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

                                                                   

Cesionarea și subcontractarea

                                                                   

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

                                                                   

Dreptul de proprietate intelectuală (DPI)

                                                                   

Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), niciuna dintre informările primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea S.C. B.P. EQUIPMENT S.R.L. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

                                                                   

Confidențialitate - publicitate

                                                                   

Informatiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Cumpărătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.
Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător cu privire la comanda fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
S.C. B.P. EQUIPMENT S.R.L. asigură confidențialitatea și securitatea informațiilor transmise. Datele clienților nu pot fi folosite și nici furnizate altor părți.
Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului www.bpequipment.ro. S.C. B.P. EQUIPMENT S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

                                                                   

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

                                                                   

Operator de date cu caracter personal: SC B.P. EQUIPMENT SRL, Brașov, Strada Avram Iancu nr 49, bl 49, sc B, ap 3, Jud. Brașov.
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: office@bpequipment.ro, adresa de corespondență: Brașov, Strada Avram Iancu nr 49, bl 49, sc B, ap 3, Jud. Brașov.
Potrivit Regulamentului 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (pe scurt – GDPR), „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. Dumneavoastră, întrucât ne furnizați anumite date cu caracter personal, aveți calitatea de “persoană vizată”.
Datele cu caracter personal pe care vi le solicităm și le prelucrăm sunt:
 • Numele și prenumele
 • Adresa
Prelucrarea acestor date cu caracter personal reprezintă o obligație legală, necesară pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, atunci când este necesară emiterea unei facturi către dumneavoastră.
De asemenea, vă solicităm și următoarele date:
 • Adresa de livrare (doar dacă este cazul)
 • Numărul de telefon
 • Adresa de e-mail
aceste informații fiind necesare în vederea expedierii bunurilor către dumneavoastră.
Din motivele expuse mai sus este necesar să ne furnizați aceste date, iar dacă totuși nu doriți să o faceți, nu vom putea să efectuăm vânzarea de bunuri către dumneavoastră.
În situația de excepție, în care returnați unul sau mai multe produse și solicitați restituirea contravalorii acestora, va trebui să ne furnizați și Contul bancar, pentru restituirea banilor prin virament bancar.
Scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale:
 • Numele și adresa le utilizăm pentru întocmirea facturii sau pentru întocmirea altor acte necesare vânzării sau prestării serviciilor către dumneavoastră. Ulterior facturării, vom prelucra datele cu caracter personal pentru ținerea evidențelor contabile și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de raportare către instituțiile statului (de exemplu ANAF).
 • Adresa de livrare o solicităm doar în situația în care doriți să vi se livreze produsele la o alta adresă decăt cea care este înscrisă în factură; aveți totuși și posibilitatea de a declara de la bun început adresa de livrare ca fiind adresa dumneavoastră de domiciliu;
 • Numărul de telefon va fi comunicat curierului, iar acesta va lua legătura cu dumneavoastră pentru predarea mărfurilor comandate
 • Adresa de e-mail este necesară pentru comunicarea confirmării comenzii și alte informații referitoare la comandă.
Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal: Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date, art.6, alin. (1), lit. (b) si (c).
Destinatarii datelor cu caracter personal:
 1. În ceea ce privește salariații firmei noastre, accesul la datele cu caracter personal este limitat la acei angajați care trebuie să cunoască informațiile personale și pot include angajații din departamentele de vânzări, service, marketing, tehnologia informației, contabilitate.
 2. Autoritățile și instituțiile publice, auditorii, avocații sau alți consultanți externi (dacă este cazul) a căror activitate implică necesitatea cunoașterii acestor date sau acolo unde legea ne obligă să facem un transfer de date.
 3. Furnizorii care sunt implicați în funcționarea sistemelor de tehnologia informației, respectiv firmele/ persoanele care ne asigură mentenanța, sistemele de back-up, arhivare, depanare a bazelor de date (administratorul de rețea, furnizorul și distribuitorul soft-ului de evidența contabilă, etc.)
Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal: 10 ani, această perioadă fiind prevăzută de legislația în vigoare pentru arhivarea documentelor și evidențelor contabile.
Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată:
 1. Dreptul la informare - art. 13 și 14 GDPR. Acesta vă permite să știti, chiar de la momentul la care se face colectarea, modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc.
 2. Dreptul de acces la date - art. 15 GDPR. Vă permite să obtineți, din partea noastră, o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la alte informații utile. Vom încerca să răspundem la solicitarea dumneavoastră în termen de 30 de zile și putem prelungi acest termen din motive specifice, legate de complexitatea cererii, situație în care vă vom informa despre termenul de prelungire și despre motivele care au condus la aceasta.
 3. Dreptul la ștergerea datelor - art. 17 GDPR. Vă permite să obtineți din partea noastră ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Există, totuși și excepții de la această regulă, cum ar fi situația în care datele sunt prelucrate în scopuri de arhivare și evidență contabilă, sau dacă sunt prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în instanță.
 4. Dreptul la rectificarea datelor - art. 16 GDPR. Vă permite să obtineți de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.
 5. Dreptul la restricționarea datelor - art. 18 GDPR. Este un drept cu caracter temporar. În unele situații, între momentul în care, spre exemplu, luam decizia de a șterge anumite date (nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării) și ștergerea efectivă a datelor, ne trimiteti o cerere prin care vă opuneți ștergerii, motivând faptul că aveți nevoie de aceste date pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Ca urmare a unei astfel de solicitări, vom păstra datele, oprind prelucrarea lor pentru o anumită perioadă de timp.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră.
 7. Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. Puteți depune această plângere către: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adresa:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28 - 30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Tel. +40.318.059.211/ +40.318.059.212, email: anspdcp@dataprotection.ro

                                                                   

Politica de utilizare cookie-uri

                                                                   

Site-ul www.bpequipment.ro utilizează cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor săi o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate intereselor fiecărui vizitator. Vă prezentăm mai jos informațiile necesare pentru a vă aduce la cunoștință detaliile legate de plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul www.bpequipment.ro
Similar, în mediul online, există și alte site-uri, pagini personalizate inclusiv pe platforme ale terțelor părți (cum ar fi Facebook) și aplicațiilor accesate sau utilizate prin asemenea site-uri care sunt operate de sau în numele SC B.P. Equipment SRL și care folosesc cookie-uri conform celor prezentate mai jos.                                                                  

                                                                   

Aplicabilitatea acestei Politici

                                                                   

Această Politică se aplică site-ului www.bpequipment.ro 
Utilizând acest site sunteți de acord cu modul de utilizare de către noi a cookie-urilor, în conformitate cu această Politică privind utilizarea lor.
Dacă nu sunteți de acord cu modul nostru de utilizare a cookie-urilor, trebuie să setați corespunzător setările browser-ului dumneavoastră.
Decuplarea cookie-urilor pe care le utilizăm ar putea afecta experiența dumneavoastră ca utilizator pe acest site.

                                                                   

 Ce sunt cookie-urile?

                                                                   

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, formate din litere și numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de către un web-server, unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome).
Cookie-urile sunt complet “pasive” (nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). 
Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv. 
Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.
Există 2 categorii mari de cookie-uri:
 • cookie-uri de sesiune: sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului;
 • cookie-uri persistente: sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament și sunt activate din nou când vizitați site-ul care a creat acel cookie specific. Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care il vizitează utilizatorul la momentul respectiv. Acestea sunt cunoscute sub numele de “third party cookies” respectiv cookie-uri plasate de terți.  Acestea memorează interesele unui utilizator pentru a livra publicitate cât mai relevantă pentru acesta. 

                                                                   

Care este durata de viață a unui cookie?

                                                                   

Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utilizări (cum este cazul cookie-urilor de sesiune), prin urmare nu sunt menținute odată ce utilizatorul părăsește site-ul. Alte cookie-uri sunt menținute și reutilizate de fiecare dată când utilizatorul revine pe site (cookie-uri persistente). Totuși, cookie-urile pot fi șterse de utilizator în orice moment prin utilizarea setărilor browser-ului. 

                                                                   

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

                                                                   

Unele secțiuni de conținut ale unor site-uri pot fi furnizate prin cookie-uri ale terților cum este cazul unei reclame. Astfel de cookie-uri pot fi plasate pe site și sunt denumite cookie-uri plasate de terți întrucât nu sunt plasate de proprietarul site-ului. Astfel de terți sunt la rândul lor obligați să respecte reglementările legale aplicabile și politicile de confidențialitate ale proprietarului site-ului respectiv.   

                                                                   

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?

                                                                   

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs, evidențiate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii;
Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor;
Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search);
Limitarea frecvenței de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afișări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;
Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator;
Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de Analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (exemplu: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize ale utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul user-ilor.

                                                                   

 Ce tipuri de cookie-uri folosim?

                                                                   

Accesând acest site se pot plasa următoarele tipuri de cookie-uri:
– de performanță a site-ului: acestea rețin preferințele utilizatorului pe acest site;
– de analiză a vizitatorilor: acestea ne spun dacă ați mai vizitat acest site până acum; browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul;
– pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți, sunt complet anonime și sunt folosite doar pentru targetarea conținutului;
– de înregistrare: acestea ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu, ne arată contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un anumit serviciu;
– pentru publicitate: pe baza acestora putem afla dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, ce tip de reclamă și cât timp a trecut de când ați vizualizat această reclamă.

                                                                   

Cookie-urile conțin date personale? 

                                                                   

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea Cookie-urilor doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator. 

                                                                   

Cum puteți modifica setările cookie din browser-ul dumneavoastră?

                                                                   

Ștergerea Cookie-urilor
Aplicațiile folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel incât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când Cookie-uri sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile și modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale paginii web.
Majoritatea browserelor oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în “opțiuni” sau în meniul de “preferințe” al browserului tău.
Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
Pentru setările cookie-urilor generate de terți, puteți consulta și site-ul:
http://www.youronlinechoices.com/ro/

                                                                   

Link-uri utile

                                                                   

Pentru a afla mai multe informații despre cookie-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm următoarele linkuri:
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/
http://www.legi-internet.ro/legislatie-itc/date-cu-caracter-personal/legea-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-si-protectia-vietii-private-in-sectorul-comunicatiilor-electronice/oug-13-2012.html
În cazul în care doriți să ne adresați orice solicitare cu privire la detaliile de mai sus, vă rugăm să ne contactați în scris accesând formularul de contact la adresa https://bpequipment.ro/contact-us  sau la office@bpequipment.ro
Politica de cookies a fost actualizata ultima oara in data: 19.09.2018

                                                                   

Termene -  penalități

                                                                   

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.
În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.
În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

                                                                   

Facturare -  plăți

                                                                   

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

                                                                   

Livrare - transport

                                                                   

a. Livrare
Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
b. Transport - Ambalare
În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitațile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor pe teritoriul României.
Livrarea se va face prin curier rapid, fără costuri suplimentare pentru comenzi ce depășesc 300,00 ron ,TVA inclus.

                                                                   

Acceptare

                                                                   

Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de S.C. B.P. EQUIPMENT S.R.L. Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 14 zile.

                                                                   

Garanții

                                                                   

Toate produsele comercializate de către site-ul www.bpequipment.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
În cazul produselor vândute și livrate de B.P. Equipment SRL, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service naționala, fie sunt emise de către B.P. Equipment SRL
În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.
Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa office@bpequipment.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

                                                                   

Politica de retur

                                                                   

Cumparatorul are dreptul sa returneze un produs in termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decat cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr34/2014, perioada de returnare a unui bun expira in 14 zile de la care Cumparatorul intra in posesia fizica a bunului comandat.
Valoarea produselor returnate va fi restituită în maxim 14 zile de la primirea produsului de către B.P. Equipment.
Un produs este eligibil pentru retur dacă este în aceeași stare în care a fost livrat (nu prezintă: zgârieturi, deteriorări, accesorii lipsă, ambalaj incomplet, șocuri electrice).
Transportul produselor returnate este GRATUIT.
Trebuie să returnezi produsele în ambalajul original, însoțite de etichetele initiale, intacte, certificatul de garanție în original, dacă a fost emis de producător/ distribuitor și toate documentele cu care ți-au fost livrate.
Dacă produsele pe care ți le-am livrat au fost însoțite de eventuale cadouri, când returnezi produsele trebuie să returnezi și cadourile.
Produsul poate fi returnat completând formularul de retur (aici - se alege subiectul "Retur produse" în formularul de contact) sau într-unul din magazinele B.P. Equipment.

                                                                    

Transferul proprietății

                                                                   

Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicata în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea documentelor de livrare, ci doar ulterior semnării și achitării eventualei contravalori a acestora.

                                                                   

Răspundere 

                                                                   

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

                                                                   

Forță majoră

                                                                   

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

                                                                   

Legea aplicabilă - jurisdicția

                                                                   

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

                                                                   

Prevederi diverse

                                                                                                                                  

Părțile în contract vor fi considerate cantractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.

                                                                                                                                     

Programul de loialitate B.P. Equipment

                                                                   

Îți multumim că ai ales să faci cumpărăturile la noi și ne dorim să fii răsplătit pentru asta. Astfel, am lansat Programul de Loialitate B.P. Equipment.

Mecanismul este simplu: făcând cumpărături pe www.bpequipment.ro acumulezi puncte pentru fiecare 10,00 lei cheltuiți, puncte ce se concretizează ulterior în reduceri de prețuri.

Programul a fost lansat vineri, 22.02.2019. Toate comenzile înregistrate și conturile create dupa această dată vor acumula puncte de loialitate.

                                                                   


Cum functionează programul de loialitate B.P. Equipment

                                                                   

Cănd o comandă este plasată, valoarea totală a acesteia, fără costurile de transport aferente, dacă este cazul, va fi utilizată pentru a calcula numărul de puncte acumulate. Acestea vor fi adăugate în contul tău la secțiunea PUNCTELE MELE DE LOIALITATE – iar statusul va fi ”Se așteaptă validarea punctelor de loialitate”

După livrarea comenzii statusul punctelor se va modifica în ”Disponibil la data afișată” iar acum punctele pot fi transformate în voucher accesănd butonul ”Transformă punctele într-un cupon de (valoarea punctelor calculată automat de sistem)”

După accesarea butonului statusul se modifică în ”Puncte transformate în voucher”.

Valabilitate puncte loialitate: 365 de zile de la data obținerii lor.

Pentru toate produsele disponibile pe site-ul www.bpequipment.ro se acordă puncte de loialitate cu condiția ca acestea să însumeze o comandă de minim 10,00 RON.

                                                                   

Valoare PUNCTE DE LOIALITATE

                                                                   

Pentru fiecare 10,00 RON cheltuiți pe www.bpequipment.ro vei primi 1 punct de loialitate.

Fiecare punct valorează 0,30 RON,reprezentand astfel 3% din valoarea cheltuită. 

Exemplu:

Valoarea coșului: 300,00 RON
Puncte acumulate: 30
Valoarea punctelor tale de loialitate transformate în voucher: 9,00 RON

Utilizarea voucher-ului/cuponului obținut din punctele de loialitate se poate face începând cu a 15 a zi de la data obținerii acestuia prin transformarea punctelor în voucher/cupon.

Voucher-ul / cuponul va fi vizibil în secțiunea CUPOANELE MELE începând cu a 15a zi.

                                                                   

Utilizarea voucher-ului/cuponului

                                                                   

La plasarea unei noi comenzi se va utiliza codul acestuia la secțiunea CUPOANE disponibilă în sumarul coșului de cumpărături iar din valoarea totală a comenzii va fi scăzută valoarea voucher-ului/cuponului.

Comanda minimă pentru utilizarea cuponului de reducere este de 10,00 RON